Kontrola kvality

 • Vysokou kvalitu výrobků a služeb podporují zavedené systémy řízení kvality a environmentu dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.
 • Kontinuální technická kontrola u vstupních surovin i výrobků.
 • Společnost Fatra, a.s. disponuje více laboratořemi ve vzájemné spolupráci.
 • Ostatní testy a zkoušky dle požadavku zákazníků zajišťujeme v akreditovaných / certifikovaných zkušebnách a laboratořích.
Suroviny Výrobky
 • Kontinuální kvalita vstupů – granuláty, regranuláty, drtě, barevné masterbatche
 • Vlhkost, těkavé látky, index toku taveniny, XRF analýza, obsah popele, identifikace polymeru pomocí DSC analýzy, hustota, sypná hmotnost
 • Vstřikování zkušebních těles s následnými zkouškami: vrubová houževnatost Charpy, tahové zkoušky, barevný odstín CIELab
 • Vzhledové charakteristiky a kontrola hmotnosti
 • Kontrola kompletace polotovarů
 • Laboratorní příprava vstřikovaných zkušebních těles dle požadovaných receptur s následnou charakterizací
 • Houževnatost, tahové zkoušky a další
 • Zákaznický vývoj dle aktuálních požadavků