Metrologie

 • Fatra a.s. má zaveden Metrologický řád a veškerá používaná měřidla jsou pravidelně kontrolována / kalibrována.

METROLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

 • Společnost Fatra, a.s. disponuje více laboratořemi ve vzájemné spolupráci.
Nová laboratoř segmentu zahrnuje Další laboratoře nabízí
 • Vstřikovací stroj (zkušební tělesa pro FMV)
 • Trhací stroj
 • Vrubovací zařízení a rázové kladivo pro stanovení houževnatosti
 • Váhy pro stanovení vlhkosti a hustoty
 • Muflové pece a laboratorní sušárny
 • Výtlačný plastometr
 • Spektrofotometr
 • Diferenciální skenovací kalorimetrie DSC
 • Infračervená spektroskopie FTIR
 • Termogravimetrická analýza TGA
 • Rentgenová fluorescenční spektrometrie XRF
 • Zkoušky tepelné odolnosti (Vicat)
 • Tvrdoměry Shore
 • UV testery pro zrychlené stárnutí
 • Mrazící box a další