VYUŽITÍ VLASTNÍ REGRANULAČNÍ LINKY

Jedním z důvodů pro využívání druhotných surovin (plastového odpadu) je ekonomická výhodnost, která je způsobena snížením materiálové náročnosti a obecně nižšími cenami vstupů – recyklátu/regranulátů.
Používáním většího množství recyklátu ve výrobcích, jako alternativy k primárním zdrojům, obvykle dochází ke snížení jejich výsledné ceny, což přispívá k lepšímu uplatnění výrobků na trhu.
Nová regranulační linka s nejmodernější technologií je alternativou k šetření životního prostředí. Regranulací je tak významně snížena ekologická zátěž.

  • Na moderních regranulačních linkách vyrábíme regranuláty pro vstřikování, vyfukování a extruzi.
  • Na základě požadavků zákazníků lze vyrobit regranuláty s požadovaným indexem toku taveniny, různých barev včetně regranulátů s obsahem plniv.
  • Možnost barvení regranulátu nebo přidání aditiv přímo při výrobě
  • Kontrola vlastností regranulátu v rámci interní laboratoře;  atesty k dodávkám
  • Vyrábíme z interních i externích odpadů.
  • Nabízíme zpracování plastových odpadů z materiálů PP, PE, PP/PE, EVAC
  • Vykupujeme plastový odpad.

Více na webu: www.fatra-regranulace.cz