POSTUP VSTŘIKOVÁNÍ termoplastů

Plast v podobě granulí je nasypán do násypky, z níž je odebírán šnekem, který hmotu dopravuje do tavící komory, kde za současného účinku tření a topení plast taje a vzniká tavenina. Tavenina je následně vstřikována do dutiny formy, kterou zcela zaplní a zaujme její tvar. Následuje tlaková fáze pro snížení smrštění a rozměrových změn. Plast předává formě teplo a ochlazováním ztuhne ve finální výrobek. Potom se forma otevře a výrobek je vyhozen a celý cyklus se opakuje.

Vstřikovací jednotka

  • Plastifikační komora
  • Šnek
  • Násypka
  • Tryska
  • Pohon
Řídící  jednotka

  • CPU (centrální procesorová jednotka)
Uzavírací jednotka

  • Pevná deska
  • Pohyblivá deska
  • Vyhazovací deska