KONTROLA KVALITY

  • Vysokou kvalitu výrobků a služeb podporují zavedené systémy řízení kvality a environmentu dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.
  • Kontinuální technická kontrola u vstupních surovin i výrobků.
  • Společnost Fatra, a.s. disponuje více laboratořemi ve vzájemné spolupráci.
  • Ostatní testy a zkoušky dle požadavku zákazníků zajišťujeme v akreditovaných / certifikovaných zkušebnách a laboratořích.
SurovinyVýrobky
* Kontinuální kvalita vstupů – granuláty, regranuláty, drtě, barevné masterbatche

* Vlhkost, těkavé látky, index toku taveniny, XRF analýza, obsah popele,
identifikace polymeru pomocí DSC analýzy, hustota, sypná hmotnost

* Vstřikování zkušebních těles s následnými zkouškami: vrubová houževnatost Charpy, tahové zkoušky, barevný odstín CIELab

* Vzhledové charakteristiky a kontrola hmotnosti

* Kontrola kompletace polotovarů

* Laboratorní příprava vstřikovaných zkušebních těles dle požadovaných receptur s následnou charakterizací

* Houževnatost, tahové zkoušky a další

* Zákaznický vývoj dle aktuálních požadavků

METROLOGIE

  • Fatra a.s. má zaveden Metrologický řád a veškerá používaná měřidla jsou pravidelně kontrolována / kalibrována.

METROLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

  • Společnost Fatra, a.s. disponuje více laboratořemi ve vzájemné spolupráci.
Nová laboratoř segmentu zahrnujeDalší laboratoře nabízí
* Vstřikovací stroj (zkušební tělesa pro FMV)

* Trhací stroj

* Vrubovací zařízení a rázové kladivo pro stanovení houževnatosti

* Váhy pro stanovení vlhkosti a hustoty

*Muflové pece a laboratorní sušárny

* Výtlačný plastometr

* Spektrofotometr
* Diferenciální skenovací kalorimetrie DSC

* Infračervená spektroskopie FTIR

* Termogravimetrická analýza TGA

* Rentgenová fluorescenční spektrometrie XRF

* Zkoušky tepelné odolnosti (Vicat)

* Tvrdoměry Shore

* UV testery pro zrychlené stárnutí

* Mrazící box a další